Πληροφορίες

Η Οικία αποτελεί Έδρα της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "ΙΡΙΣ - Ίδρυμα Μελέτης & Έρευνας Για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη" και φιλοξενεί ομάδες καλλιτεχνικής έκφρασης και πνευματικής ή ψυχολογικής αναζήτησης.