Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Τηλεφωνικώς στο: 210-9210059
ή 694 6569733

Με email: aigina.oikia@gmail.com

ή και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Οικία Καραπάνου, 180 10 Aίγινα.